Перейти до змісту

Платежі з використанням токенів

Токенізація (для карткових платежів)

Для отримання токена картки необхідно, щоб по цій карті було проведено хоча б один успішний платіж із включеною опцією токенізації. Тоді в Callbacks або [по реконсіляції] (https://dashboard.payelata.com/docs/uk/integration/payments/payment-page/#api_5) повернеться токен token в об'єкті payload разом з маскою карти та даними користувача.

API: PRIVATE

Авторизація: BasicAuth

Endpoint: /payment-invoices

Method: POST

Обов'язкові поля:

 • reference_id
 • currency
 • amount
 • service
 • gateway_optionscardgate"tokenize":true
 • customer
  • reference_id

Опціональні поля:

 • test_mode
 • description

 • customer

  • name
  • email
  • phone
  • meta_data

JSON

{
"data":{
  "type":"payment-invoices",
  "attributes":{
    "test_mode":true,
    "reference_id":"ORDER1233",
    "description":"TEST",
    "currency":"USD",
    "amount":1,
    "customer":{
    "reference_id":"my_customer_1",
    "name":"John Doe"
    },
    "service":"payment_card_usd_hpp",
    "gateway_options":{
      "cardgate":{
      "tokenize":true
      }
    }
  }
}
}
{
"payload":{
  "client_ip":"",
  "payment_card":{
    "last":"0000",
    "mask":"512381******0000",
    "brand":"mastercard",
    "first":"512381",
    "holder":"asd asdas ",
    "expiry_year":"32",
    "issuer_name":"FIRST DATA CORPORATION",
    "expiry_month":"12",
    "issuer_country":"US"
  },
  "token":"4c9jHUgeL1SD7g5byDYn9Gc0RC60NN3x"
  }
}

Використання токенів

Визначення картки для Checkout

API: PRIVATE

Авторизація: BasicAuth

Endpoint: /payment-invoices

Method: POST

 1. Створення інвойсу із зазначенням token (токена карти) та пов'язаного з ним Customer reference_id (обов'язково)

 2. Надсилання даних форми, зібраних з flow_data

JSON

{
"data":{
  "type":"payment-invoices",
  "attributes":{
    "reference_id":"test_live_recurrent_11",
    "amount":100,
    "currency":"USD",
    "service":"payment_card_usd_hpp",
    "flow":"charge",
    "test_mode":true,
    "description":"Invoice by Token Example",
    "token": "4c9jHUgeL1SD7g5byDYn9Gc0RC60NN3x",
    "customer":{
      "reference_id":"my_customer_1"
      }
    },
    "callback_url":"https://example.com"
  }
}
{
  "data": {
    "type": "payment-invoices",
    "id": "cpi_ADzwZTG99f3q3utQ",
    "attributes": {
      "serial_number": "ADzwZTG99f3q3utQ",
      "status": "process_pending",
      "resolution": "ok", // При неуспішному статусі уточнює причину помилки
       "moderation_required": false // Описує, чи знаходиться операція на ручній модерації (якщо `true` - операція блокується для ручної модерації
      "amount": 100,
      "payment_amount": 100,
      "currency": "USD",
      "service_currency": "USD",
      "reference_id": "test_live_recurrent_11",
      "test_mode": true,
      "fee": 0,
      "deposit": 1,
      "processed": null,
      "processed_amount": null,
      "refunded_amount": null,
      "processed_fee": null,
      "processed_deposit": null,
      "metadata": [],
      "flow_data": {
        "action": "https://cardgate.example.io/hpp/cgi_ZzhRb7xLro7cIf0N",
        "method": "GET",
        "params": [],
        "metadata": {
          "sid": "cgi_ZzhRb7xLro7cIf0N",
          "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJzaWQiOiJjZ2lfVWxReDF4d1pBY3FpMWl5aiI........sImV4cCI6MTYwMDg2NTM2MX0"
        }
      },
      "flow": "hpp",
      "payment_flow": "charge",
      "created": 1585175055,
      "updated": 1585175056,
      "payload": null,
      "description": null,
      "descriptor": "DEMO ACC:Заказ №:test_live_recurrent_11",
      "callback_url": "https://example.site/2fac2a84-a905-40fb-bf61-517506e4f3eb",
      "return_url": "https://example.io/about-us?myparam=myvalue",
      "original_data": null,
      "rrn": null,
      "approval_code": null
    },
    "relationships": {
      "payment-service": {
        "data": {
          "type": "payment-services",
          "id": "payment_card_usd_hpp"
        }
      },
      "payment-method": {
        "data": {
          "type": "payment-methods",
          "id": "payment_card"
        }
      },
      "customer": {
        "data": {
          "type": "customers",
          "id": "cus_kFIAv2l4M9diZGzK"
        }
      }
    },
    "links": {
      "self": "/api/payment-invoices/cpi_ADzwZTG99f3q3utQ"
    }
  }
}

Списання по токену (без участі користувача)

Створення інвойсу

API: PRIVATE

Авторизація: BasicAuth

Endpoint: /payment-invoices

Method: POST

При створенні інвойсу із зазначенням 'token' (токена карти) обов'язково зазначення пов'язаного з ним Customer 'reference_id'.

JSON

{
"data":{
  "type":"payment-invoices",
  "attributes":{
    "test_mode":true,
    "reference_id":"ORDER1233",
    "currency":"USD",
    "amount":1,
    "service":"payment_card_usd_hpp",
    "token":"zsmmfyTkG6hn9DdwDhxh69LdQNJgZWk5xMdY7vg",
    "customer": {
      "reference_id":"my_customer_1"
      },
    "gateway_options":{
      "cardgate":{
      "instant":true
        }
      }
    }
  }
}
{
  "data": {
    "type": "payment-invoices",
    "id": "cpi_ADzwZTG99f3q3utQ",
    "attributes": {
      "serial_number": "ADzwZTG99f3q3utQ",
      "status": "process_pending",
      "resolution": "ok", // При неуспішному статусі уточнює причину помилки
      "moderation_required": false, // Описує, чи операція на ручній модерації (якщо `true` - операція блокується для ручної модерації)
      "amount": 1,
      "payment_amount": 1,
      "currency": "USD",
      "service_currency": "USD",
      "reference_id": "test_live_recurrent_11",
      "test_mode": true,
      "fee": 0,
      "deposit": 1,
      "processed": null,
      "processed_amount": null,
      "refunded_amount": null,
      "processed_fee": null,
      "processed_deposit": null,
      "metadata": [],
      "flow_data": {
        "action": "https://cardgate.example.io/hpp/cgi_ZzhRb7xLro7cIf0N",
        "method": "GET",
        "params": [],
        "metadata": {
          "sid": "cgi_ZzhRb7xLro7cIf0N",
          "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzUxMiJ9*****"
        }
      },
      "flow": "hpp",
      "payment_flow": "charge",
      "created": 1585175055,
      "updated": 1585175056,
      "payload": null,
      "description": null,
      "descriptor": "DEMO ACC:Заказ №:test_live_recurrent_11",
      "callback_url": "https://example.site/2fac2a84-a905-40fb-bf61-517506e4f3eb",
      "return_url": "https://example.io/about-us?myparam=myvalue",
      "original_data": null,
      "rrn": null,
      "approval_code": null
    },
    "relationships": {
      "payment-service": {
        "data": {
          "type": "payment-services",
          "id": "payment_card_usd_hpp"
        }
      },
      "payment-method": {
        "data": {
          "type": "payment-methods",
          "id": "payment_card"
        }
      },
      "customer": {
        "data": {
          "type": "customers",
          "id": "cus_kFIAv2l4M9diZGzK"
        }
      }
    },
    "links": {
      "self": "/api/payment-invoices/cpi_ADzwZTG99f3q3utQ"
    }
  }
}

Ініціювання списання

API: CARDGATE (URL при інтеграції видається менеджером)

Endpoint: /payment/sale

Method: POST

Авторизація: bearerToken (передається параметр token, отриманий у відповідь на запит створення інвойсу, об'єкт flow_datametadata)

Приклад запиту на списання (JSON)

{
  "data": {
    "type": "sale-operation",
    "attributes": {}
  }
}